Kanagawa products / 神奈川県の商品


6 results

¥8,160

HINEMOSU KUJI Junmai-daiginjo, undiluted (720ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine

¥3,360

HINEMOSU NIJI Junmai, undiluted (500ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine

¥2,880

HINEMOSU REIJI, undiluted (500ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine

¥3,840

HINEMOSU JUJI Junmai, undiluted (500ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine

¥3,360

HINEMOSU HACHIJI Junmai, undiluted (500ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine

¥2,880

HINEMOSU SHICHIJI Junmai, undiluted (500ml)

Sake / 日本酒

Rice Wine